Harmóniában a tájjal

2012. október végével zárult az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság „Harmóniában a tájjal” című projektje, mely a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg.

2009-ben, Apátisvánfalva Önkormányzata, a Goričko Tájvédelmi Park, a Prlekija Fejlesztési Ügynökség és az Ökológiai Központ SVIT, fogott össze a nemzeti park igazgatóság vezetésével, hogy megoldást találjon a határmenti térség élőhelyeinek fenntartható hasznosítására és egyben gazdasági problémáira is. A célok elérése érdekében a projekt során 60.000 hektárnyi terület növényzetét és 90.000 hektárnyi terület nappali lepkéit mérték fel a határ mindkét oldalán. Ennek köszönhetően az Őrség és a Goričko Európa egyik legjobban feltárt területévé lépett elő.

Ezzel párhuzamosan az Őrség területén felmérték az állattartás fejlesztésének lehetőségeit is és terveket dolgoztak ki négy mintagazdaság felvirágoztatására. A felmért természeti, gazdasági és társadalmi adottságokra alapozva fejlesztési tervet dolgoztak ki az őrségi gyepgazdálkodás helyzetének javítására. A partnerek a térség gazdasági felemelkedésének érdekében létrehoztak egy kis tejüzemet a szlovéniai Ratkovci-ban, ahol naponta 600 liter helyben megtermelt tejből állítanak elő sajtot és más tejtermékeket. Az Őrségi Nemzeti Parkban pedig védjegyrendszert alakítottak ki, így Nemzeti Parki Termék védjeggyel látják el azokat a helyi termékeket, amelyeket a természettel összhangban állítanak elő.

A partnerek nagy gondot fordítottak arra is, hogy a felhívják a gazdálkodók figyelmét a természettel összhangban történő gazdálkodás fontosságára. Ehhez útmutatót készítettek, amely képekkel illusztrálva ismerteti a gyepek legfőbb természeti értékeit, és hogy ezeket, hogyan érinti a legeltetés, valamit a kaszálás időzítése. A kiadvány olyan módszereket mutat be, amelyek csökkentik a kaszálás káros hatásait, mint például a vadriasztólánc, a kiszorító kaszálás vagy a búvósávok kaszálatlanul hagyása. A gyepgazdálkodás természetvédelmi irányelveit gazda fórumokon ismertették a lehető legszélesebb körben.

A projekt nagy hangsúlyt fektetett a hagyományosan kezelt gyepek természeti értékeinek és az azokat fenntartó gazdálkodás megismertetésére és népszerűsítésére. A természet-barát módon gazdálkodók rétjei mellé, a védett növények és állatok érdekében történő kezelést bemutató táblákat állítottak fel mind az Őrség, mind a Goričko, mind pedig a Mura-menti területeken. A gyepgazdálkodás hagyományairól, jelenlegi problémáiról és fejlesztésének lehetőségeiről pedig dokumentumfilm készült, a legfiatalabb generáció számára pedig „Gazdálkodj természetesen” címmel társasjátékot is készítettünk, amely játékos módon hivatott népszerűsíteni a természettel összhangban történő gazdálkodást. A nappali lepke felmérés eredményeiből a szakemberek számára egy színes atlasz készült, ami az Őrség és a Goričko területén előforduló összes nappali lepke fajt bemutatja. A turisták számára pedig egy zsebkalauz sorozatot adtak ki a partnerek, amelyek a legértékesebb növények, élőhelyek és lepkék előfordulási helyeit mutatják be.

Bár a projekt lezárult, a partnerek tovább folytatják a munkát a természeti értékekben egyedülállóan gazdag határmenti térség megőrzésében és az azt fenntartó természettel harmonikus gazdálkodás elősegítésében.


9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu