Kulturális értékek megőrzése az Őrállók földjén

Kulturális értékek megőrzése az Őrállók földjén-NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0001

Az Őrségi Nemzeti Park területén megvalósuló turisztikai infrastruktúra fejlesztés a kulturális örökség még fellelhető, bemutatható értékeinek a turizmus vérkeringésébe történő bevonását célozza meg, hozzájárulva a természeti, néprajzi, építészeti értékek, valamint a hagyományos gazdálkodás és a népi mesterségek élményszerű, változatos megismerési formákra alapozott, turisztikai programcsomagba rendezett, fenntartható bemutatásához.
A páratlan tájharmóniával rendelkező természeti- és kultúrtáj, az egyedülálló szeres- és szórvány- településszerkezet, a kisparaszti gazdálkodás, a sajátos életforma, a történelmi és népi kultúra hagyományai együtt képeznek olyan vonzerő együttest, amely különleges élményt adó turisztikai termékké alakítható. Ennek szerves részét képezi a projekt keretében megvalósuló építészeti, kultúrtörténeti emlékek felújítása.

A projekt célja a természeti, táji értékekhez harmonikusan illeszkedő, néprajzi, építészeti értékek megmentése, bemutatásuk és látogatásuk feltételeinek javítása az Őrségi Nemzeti Park területén.
A pályázatban több Önkormányzat, mint társult partner a fejlesztésekhez szervesen illeszkedve szintén közkedvelt, látogatott népi építészeti emlékek megmentését, felújítását, a bemutatási feltételek javítását tűzték ki célul.

A projekt összköltsége: 118.135.600,-Ft
Támogatás (85%): 100.415.260,-Ft
Önrész (15%): 17.720.340,-Ft

A pályázat megvalósulásában Közreműködő Szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

Partnereink Nagyrákos, Pankasz, Szalafő önkormányzatai.
A fejlesztés tartalmi elemei
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság tervezett beruházásai:
A Szalafő belterületén védett szeres településforma megőrzéséhez való hozzájárulás az egyedülálló értéket képviselő Pityerszeri Népi Műemlékegyüttes fennmaradt egységeinek állagmegóvása, és szervesen kapcsolódó további kiállítási egységek kialakítása. (Az Őrségi Népi Műemlékegyüttes 2007 májusa óta a Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van és értékeinek védelme kiemelt feladat.) Célunk átélhető, élményszerű kiállítási egységek, létrehozása, a meglévő kiállítási anyagok konzerválása, új kiállítási anyagok rendezése, többnyelvű vezetőfüzet kiadása.<br />
Pankasz
A pankaszi szoknyás harangláb felújítása, a régi kovácsműhely áthelyezése, felújítása, bemutatásra alkalmassá tétele.
Nagyrákos
Nagyrákoson a tájházhoz tartozó ingatlanon a régi kovácsműhely és disznóól felújítása, berendezése, vizesblokk kialakítása.
Szalafő
Szalafőn helytörténeti gyűjtemény rendezése.


A projekt megvalósulása, a felújítási munkák befejezése 2012. júliusára várható.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu