Magas fák gyöngyei

Az Őrségi Nemzeti Park mozaikos, kis parcellás tájszerkezetének jellegzetes eleme a kaszáló gyümölcsös, amely egykor minden őrségi portán megtalálható volt.

Az őrségi emberek évszázadokkal ezelőtt, helyben létrehozott, ősi gyümölcsfajtákból telepítették gyümölcsöseiket. A telepítés során a fákat egymástól távol ültették, alattuk pedig kaszálással tartották fenn a gyepterületet. A gyümölcsösökben több száz gyümölcsfajta volt fellelhető, amelyek érési időben, méretben, színben, tartósságban és felhasználási területükben mind-mind eltértek egymástól. A fákat nem permetezték, ennek ellenére matuzsálemi életkort, nagy méreteket értek meg, bőséges és egészséges gyümölcsöt teremtek. A fák és az alattuk elterülő gyep pedig egy jellegzetes életközösséget tartott el, amelynek fontos tagjai voltak az odúlakó madarak és denevérek, a nappali lepkék, orchideák. 

A gyümölcsösökben található gyümölcsfajták egyediek, a termesztett növények biológiai, genetikai sokféleségének még élő hordozói, és mint ilyenek, egyszerre részei a térség kulturális örökségének, valamint alapjai a jövő élelmiszer- és kertgazdaságának. A gyümölcsösök értékét - a fentieken túl - sajátos életközösségük is alátámasztja. 
Napjainkra a gyümölcsösök nagy része megsemmisült, a még létezők jórészt kezeletlenek.

Igazgatóságunk meg kívánja menteni genetikai értékeiket és jellegzetes életközösségüket. Ennek a veszélyeztetett genetikai értéknek és életközösségnek megőrzése a magántulajdonosok birtokában lévő gyümölcsösök megmentésén alapul. Ehhez először számba kellett venni őket, feltárni, dokumentálni és közkinccsé tenni értékeiket. A kutatáson túl közvetlenül a kaszáló gyümölcsösök megőrzését eredményezi, hogy a tulajdonosokat érdekeltté tegyük a területek extenzív fenntartásában. Ennek érdekében hívtuk életre a „Nyitott Kaszáló Gyümölcsösök Hálózat”-át. A hálózathoz csatlakozott gazdák vállalják, hogy bemutatják gyümölcsösüket az érdeklődő vendégeknek és lehetőséget biztosítanak a gyümölcsökből és a belőlük készült termékekből történő vásárlásra. A hálózathoz csatlakozó gyümölcsösöket egységes táblákkal, és ingyenes terjesztésű közös térképes kiadvánnyal, igazgatóságunk honlapján való megjelentetéssel tesszük ismertté. 

E Hálózat központi elemét az Őrségi Nemzeti Park Őriszentpéter, Keserűszer 17. alatt kialakított, a legritkább helyi gyümölcsfajtákat bemutató kertje és az ehhez kapcsolódó felújításból kialakított bemutató és kóstoltató épület adja. Központi bemutató kertet telepítettünk, az épület közvetlen szomszédságában, hogy a látogatók a helyben készített friss gyümölcslé és az aszalt termékek mellett megismerkedhessenek a kaszáló gyümölcsösök értékeivel, a térségben fellelhető legritkább gyümölcsfajtákkal és azok fenntartásának jelentőségével.
A Nyitott Kaszáló Gyümölcsösök Hálózat kertjei és a nemzeti park kezelésében levő gyümölcsösök jellegzetes életközösségének megőrzése céljából madár- és denevérodúk beszerzésére és kihelyezésére is sor került a projekt során.

Az ősi gyümölcsfajták hosszú távú megőrzését az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésben működő Csörgőalma Gyümölcsöskert szolgálja. A kert megfelelő infrastruktúráját pihenő pavilonnal, asztallal-padokkal, ismertető táblákkal, kerékpár tárolóval és tájba illő kerítéssel fejlesztettük.
A meglévő Csörgőalma Gyümölcsöskert és a pályázatból létrehozott bemutatókert fenntartási munkáihoz gyepkezelő gépek beszerzése is megvalósult a projekt során.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu