Erdei élőhely rekonstrukciók megvalósítása

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0010

Projekt hivatalos weblapja: http://www.eloerdo.hu

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. - mint a Vas megyei állami tulajdonú erdők 94,6%-ának kezelője –és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által alkotott konzorcium az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából 300 millió Ft Európai Uniós támogatást használt fel természetvédelmi célokra. A sikeresen megvalósított program keretében Vas megye védett erdőterületeinek, valamint a Vas megyei állami tulajdonú erdők kiemelkedő természeti értékeinek megőrzésére irányuló tevékenységek valósultak meg. A program részeként megtörtént a Nádasd-szőcei-fennsík vízháztartásának, a tőzegmohás lápoknak és a bolygatott erdei élőhelyek rekonstrukciója, amelyek hatására a jövőben bekövetkező estleges aszályos időszakok negatív hatásai enyhíthetők.

Az alábbi területeken végeztünk beruházásokat:
1. megtörtént az eredetileg vízzel borított erdők vízgyűjtő árkainak lezárása, megakadályozandó a csapadék- és talajvíz elvezetését az erdőterületről, melynek következtében regenerálódik, sokszínűvé válik az élővilág; 
2. időszakosan vízzel borított, valamint humuszmentes felszínek, fenyérek kialakítása valósult meg, az egykor az Őrségre jellemző élőhelyek visszaállítása érdekében;
3. vízvisszatartó töltések épültek a meglévő lápok megmaradása, valamint új lápterületek kialakulásához szükséges feltételek biztosítása érdekében;
4. az erdei életközösség működéséhez nélkülözhetetlen holt faanyag létrehozásával, mindenekelőtt a kizárólag holt fában élő állatfajok életfeltételei jelentősen javultak, melyek kedvezően hatnak az erdei életközösségekre;
5. visszaszorulóban lévő, ritka fafajok ültetésével nőtt az erdők változatossága;
6. madár- és denevérodúk kerültek kihelyezésre, ezzel pótolva a hiányzó odvas fákat;
7. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kőszegi Madárvédelmi Mintatelepe teljes megújult
8. 3 db erdei kisvízállás és 50 db, az Őrségre jellemző tóka került kialakításra, melyek mindenekelőtt a kétéltűek számára szolgálnak élőhelyül;
9. 2 db meglévő tanösvény teljesen megújult és 2 új tanösvény került kialakításra

A pályázat támogatásával a beruházások későbbi hatásának vizsgálata érdekében többek között fényképezőgépeket, GPS készülékeket, denevérdetektort és távcsöveket szereztek be. A projekt kivitelezését hazai kis és középvállalkozások, szakmai irányítását és ügyviteli munkálatait a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai végezték. A beruházások 2012. és 2015 között zajlottak, a projekt 2015. május 9.-én zárult le. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának támogatásával valósult meg.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu