Az Őrségi Nemzeti Park szeres településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása (projekt előkészítés)

Azonosító: KEHOP-4.1.0-15-2021-00094

Kedvezményezett: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Teljes vissza nem térítendő támogatás: Bruttó 77 070 300 Ft

Támogatás mértéke: 100%.

A megvalósítás tervezett időtartama: 2021.11.01. – 2023.10.31.

 

Projekt keretében tervezett fő tevékenységek:

- 1. projektelem: Az Őrség Natura 2000 terület természeti értékeinek és a szeres település szerkezet bemutatását szolgáló fogadóépület és

  környezetének, engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése

- 2. projektelem: a helyi köztudatban csak „Guminár ház” néven ismert ingatlan Natura 2000 bemutató hálózati ponttá való alakításához

  szükséges kiviteli tervek elkészítése

- 3. projektelem: a beporzó rovarok szerepét bemutató ösvény kialakításához szükséges tervek elkészítése, engedélyes és kiviteli szinten

- 4. projektelem: kiállítások terveinek elkészítése a létesítendő fogadóépületbe, a Guminár házba és a beporzó rovarok szerepének

  bemutatására szolgáló ösvényre egyaránt.

 

A projekt tevékenységeinek eredményeképpen megnyílik a lehetősége annak, hogy az Igazgatóság kiegészítse, kibővítse és továbbfejlessze a működési területének Natura 2000 területeit bemutató hálózatát is, annak részeként egy lokális bemutató hálózatot hozzon létre, a legnagyobb kiterjedésű Natura 2000 terület, az Őrség értékeinek bemutatására.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu