Közösségi jelentőségű, illetve védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein

2012-ben a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásának köszönhetően páratlan lehetőség nyílt meg előttünk.

Konzorciumunk – amelyet a SomogyTermészetvédelmi Szervezet, az Őrségi, a Balaton-felvidéki és a Duna–Dráva NemzetiPark Igazgatóságok, a Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint a TermészetiÖrökségünk Alapítvány alkotott – ez idáig kevésbé kutatott Natura 2000 területek szisztematikus felmérését végezhette el a 2012-től 2016-ig terjedő időszakban.Összesen 204.100 hektárt, a hazai Natura 2000 területek 12%-át mértük fel Vas,Zala és Somogy megyében. Figyelmünk középpontjában az ezeken a területekenélő szitakötők, xilofág (faevő) bogarak, lepkék, kétéltűek, hüllők és denevérek álltak.Szakértőink több tízezer munkaórát fordítottak terepi kutatásra, amely során 76 faj több mint 25.000 adata gyűlt össze.A projekt során végzett kutatások értékes adatokat szolgáltattak a közösségi jelentőségű fajok elterjedéséről. Ezeket az adatokat beillesztették a nemzeti park igazgatóságok GIS adatbázisába, s így elősegítik a döntéshozatalt a tervezési és engedélyezési folyamatok során. Ami még fontosabb, ezek az adatok szolgáltak alapul 60 SCI és 2 SPA terület kezelési javaslatainak összeállításához valamint Natura 2000 területek fenntartási terveinek az elkészítéséhez.

Fontos kiemelni, hogy konzorciumunk a gerinctelen fajok legkiterjedtebb kutatását valósította meg az elmúlt időszakban Magyarországon, amely a Svájci Hozzájárulás Program támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg.

A projekt eredményeit az alábbi könyvben publikáltuk: HARASZTHY L.& SÁFIÁN SZ. (szerk.)(2016): Védett állatfajok elterjedési atlasza Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein. Somogy Természetvédelmi Szervezet, Somogyfajsz.

A felmért fajok élőhelyéről és ökológiájáról jelentős tapasztalatok gyűltek össze, amelyek azokban az ajánlásokban jelennek meg, amelyet a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer továbbfejlesztéséhez tettünk.A felmérések tapasztalatai alapján egyes xilofág bogarakrafaji szintű felmérési protokollok készültek, amelyeket javaslatcsomagként adtunk közre az alábbi kiadványban:

RoznerGy. &Lőkkös A. (2016): Útmutató Natura 2000 fajok monitorozásához. Xilofág bogarak. Somogy Természetvédelmi Szervezet, Somogyfajsz.


9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu