Önkéntesség

Csatlakozzon önkéntes hálózatunkhoz és óvja velünk a természetet! Nemzeti parkunk munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy a jövő nemzedékei is élvezhessék azt, amit mi még a magunkénak tudhatunk: virágoktól tarkálló réteket, tiszta vizű patakokat és madaraktól zsongó erdőket. De a hivatásos természetvédők erőfeszítései messze nem elegendőek, hogy minden természeti értéket megóvjanak, ezért segítségre szorulnak. Önkéntes programjainkat éppen azzal a céllal indítottuk, hogy egyesítsük erőinket azokkal az emberekkel, akik hozzánk hasonlóan szívükön viselik a természet sorsát, és tenni akarnak annak megőrzéséért. Célunk, hogy egy olyan önkéntes hálózatot építsünk ki, amelyben a természetért tenni vágyok lehetőséget kapnak a hasznos munkára, és amely hatékonyan segíti természetvédelmi munkánkat.

Mutasd meg a famatuzsálemed!

Lakossági akcióprogramot hirdet az Őrségi Nemzeti Park a Madarak és Fák Napja alkalmából.

A Chernel István által 1902-ben elindított Madarak és Fák Napját minden év május 10-én ünnepljük. A hagyomány célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára.

Az idős, matuzsálemi kort megélt faegyedek, azaz a famatuzsálemek rendkívül fontosak természetvédelmi szempontból, helyezkedjenek el akár erdőben, réten vagy épp településen belül. A nagy törzskerületű fák rendkívül változatos mikroélőhelyeket tartalmazhatnak, amelyekben számtalan állat-, gomba-, moha- és zuzmófaj találhat kedvező életfeltételeket. Odúikban madarak és denevérek költenek, a leváló kéreg nappali búvóhelyet biztosít a denevérek számára. A xilofág rovarfajok közül számos cincér a frissen pusztult fákban vagy élő faegyedek elpusztult részeiben telepedik meg, s kezdi meg a lebontási folyamat első lépéseit, amellyel az erdő tápanyagkörforgalmát jelentős mértékben gyorsítja. A földdel érintkező törzsüregekben kisemlősök tudnak megbújni, bizonyos mohafajok a dendrotelma alsó peremén találják meg speciális életfeltételeiket. Az egykori fás legelők szoliter állásban nevelkedett, terebélyes koronájú, villás ágelágazású faegyedei a beerdősülést követően akár a fokozottan védett fekete gólya számára is ideális feltételeket biztosíthatnak a gallyfészek megépítésére.

A települési környezetben, a temetők, kápolnák melletti idős faegyedek természetvédelmi értékük mellett tájképvédelmi szempontból is kiemelkedőek. Ezen faegyedek méretük és koruk miatt is kivívják a környezetükben élők tiszteletét, megbecsülését. A régi hagyományos őrségi parasztporták képéhez hozzátartozott a házakat körülvevő gyümölcsös, valamint a házaktól távolabb, a meredekebb domboldalakon kialakított kaszáló gyümölcsös, mely tág hálózatban álló fáival mindmáig a tájkép egyik jellegzetes alkotó eleme. Az idős gyümölcsfák esztétikai jelentőségük mellett gyümölcsöt is szolgáltatnak a tulajdonosuknak.

Fontos tehát, hogy ezen rendkívüli famatuzsálemeket tiszteljük, csodáljuk, és szükség esetén megvédjük. Utóbbi indok miatt az Őrségi Nemzeti Park az idős famatuzsálemekrőlnyilvántartást vezet, a faegyedek koordinátájával, kerületével, egészségi állapotával, az elhelyezkedés típusával, valamint fotódokumentációval.

A famatuzsálem nyilvántartás bővítése céljából,a Madarak és Fák Napja alkalmából lakossági akcióprogramot hirdetünk! Ha fontosnak érzi az idős faegyedek védelmét, és szeretné segíteni természetmegőrzési munkánkat, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével küldje be számunkra az ön által ismert faegyedet!

Google Űrlap (https://forms.gle/kcc9VemhEbMfohC88)

 

A beküldéssel kapcsolatos részletek:

- Honnan várjuk a famatuzsálemeket? Az Őrségi Nemzeti Park teljes illetékességi területéről, azaz Vas megye területéről, valamint Zala megye nemzeti parki területeiről (Szentgyörgyvölgy, Magyarföld, Felsőszenterzsébet, Csöde, Zalalövő). 

- Mi számít famatuzsálemnek? Erre a kérdésre nincs pontos válasz. Több adatbázis is foglalkozik Magyarország famatuzsálemeivel, a legnagyobb a Pósfai György által vezetett Dendrománia(dendromania.hu), e mellett a Soproni Egyetem adatbázisa (oregfak.emk.nyme.hu) emelendő ki. A természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve az alábbi törzskerület felett kerülnek be a nemzeti park adatbázisába őshonos faegyedeink:

- 200 cm felett: nyír, alma, körte, szilva, berkenyék

- 300 cm felett: juharok, éger, gyertyán, cseresznye, szilek, jegenyefenyő, lucfenyő, erdeifenyő

- 400 cm felett: szelídgesztenye, bükk, kőrisek, tölgyek, hársak

- 500 cm felett: nyarak, fűzek

- Hogyan mérjük? Famatuzsálemeknél a mellmagassági kerületig, azaz 1,3 méterig bezárólag keressük a legkisebb mérhető törzskerületet. Szabályos alakú faegyedek esetében ez 1,3 m magasságban lesz, de pl. bizonyos esetekben (pl. daganat, fagyléc, villás elágazás, ikertörzs) ennél alacsonyabban lehet a legkisebb mérhető kerület. A beküldéshez nem elvárás a kerület lemérése. A kerületnél egyszerűbben lemérhető a fa átmérője, ez is megadható. Segítségül, a 300 cm kerületű fa átmérője kb. 95 cm, 400 cm kerületű fáé kb. 130 cm.

- Küldhetek be fát a fafaj ismerete nélkül? Természetesen, ebben az esetben kérjük mellékeljen egy fotót lehetőleg a fa leveléről, vagy írja körül szövegesen.

Az Őrségi Nemzeti Park a honlapján hamarosan megosztja az ismert famatuzsálemek térképi adatbázisát.

Addig is várjuk beküldéseiket!


További információ:

Nagy Dániel

+36303775495

daniel.nagy@onpi.hu

 

Lepke-háló program, nappali lepke felmérés Vas megyében

Mérd fel velünk Vas megye nappali lepkéit!

 

A programról

A Lepke-háló program a külföldön már bejáratott Citizen Science kezdeményezés hazai meghonosítását és elterjesztését szolgálja. A kezdeményezés célja polgári önkéntesek bevonása a tudományos kutatásba, főként egyes védett élőlény csoportok természetes élőhelyeinek és egyedszámainak szélesebb körű felmérésébe.

 

A munka jellege

Veszélyeztetett lepkefajok előfordulási adatainak gyűjtése önállóan, egy előre kiválasztott, lakóhely közeli területen. Ezek elsősorban jó állapotú rétek és erdőszegélyek, ahol sokféle lepkefaj talál magának élőhelyet. Az adatgyűjtés egy friss fejlesztésű okostelefonos alkalmazással történik, amely segítségével önkénteseink könnyedén rögzíthetik megfigyeléseiket a terepen, és adataikat automatikusan egy adatbázisba juttatja. Így az adatok szinte azonnal egy térképre is kerülnek, amelyen a résztvevők láthatják saját eredményeiket is.

 

Helyszín és Időpont

Vas megye, elsősorban Natura 2000-es területek

2021. májusától folyamatosan

 

Szükséges ismeretek és felszerelés

Az érdeklődőknek egy tanfolyamot szervezünk, melynek során beletanulhatnak a lepkék felismerésébe, és az értük folytatott védelmi tevékenységekbe. Lepkészeinket ellátjuk minden szükséges eszközzel is, lepkehálót kapnak és hozzájutnak a legfrissebb kiadású magyar nyelvű lepkehatározó könyvhöz is.

 

Díjazás és ellátás

Az önkéntesek díjazásban nem részesülnek. Középiskolások számára közösségi szolgálatként igazoljuk a részvételt.

 

Kapcsolat

Szentirmai István - i.szentirmai@gmail.com

  

Szénagyűjtés a kőszegi arborétumban

Vegyél részt madárbarát kaszáló gyümölcsösünk fenntartásában!

 

A programról

A kőszegi Chernel- kert szomszédságában fekvő kaszáló gyümölcsös kezelési feladatainak szerves része a száradt májusi kaszálék összegyűjtése. A terület állapotának megőrzése szempontjából fontos tevékenység hatékony és szervezett lebonyolításához önkéntes segítőket keresünk.

 

A munka jellege

A kaszáló gyümölcsös mérete 0,5 hektár, amelyen a szénát gyűjtőgereblyékkel rendekbe rakjuk, majd vasvillával a terület különböző pontjain bolyákba hordjuk a későbbi elszállításig.

 

Helyszín és időpont

Kőszeg, Chernel- kert

minden június első felében

 

Szükséges ismeretek és felszerelés

A munkához előképzettség nem szükséges és általános fizikai állapot elegendő. Speciális felszerelésre ugyancsak nincs szükség, az időjárásnak megfelelő, kényelmes ruházat javasolt, zárt lábbelivel. A szükséges eszközöket (gyűjtőgereblye, vasvilla) az Igazgatóság biztosítja. Esős időben a meghirdetett programot elhalasztjuk.

 

Díjazás és ellátás

Az önkéntesek díjazásban nem részesülnek. Középiskolások számára közösségi szolgálatként igazoljuk a részvételt. Önkénteseink számára hideg védőitalt biztosítunk.

 

Kapcsolat

Kutschi Péter

kutschipeter.onpi@gmail.com

 

Avargyűjtés Kőszegen

Segítsük együtt a kőszegi arborétumban élő védett növények virágzását!

 

A programról

A megsárgult falevelek minden évben lehetőséget biztosítanak, hogy az ősz utolsó napjai is hasznosan, aktív szabadtéri tevékenységgel telhessenek. Nincs ez másként a kőszegi Chernel- kertben és a szomszédságában álló Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont körül sem, ahol az ősz végére vastagra hízik az avartakaró.

Ez később előnytelenül hatna a gyepre és az abban élő védett növényekre, így a leveleket össze kell gyűjteni és el kell szállítani. Ehhez a tevékenységhez várjuk önkéntes segítők jelentkezését!

 

A munka jellege

Az arborétum és a látogatóközpont körüli park együttes területe 2,5 hektár. Az avargyűjtés a frekventált helyeken történik lombseprű segítségével. A terület különböző pontjain halmokat hozunk létre, az avar későbbi elszállításáig.

 

Helyszín és időpont

Kőszeg, Chernel- kert

minden novemberben és decemberben

 

Szükséges ismeretek és felszerelés

A munkához előképzettség nem szükséges és általános fizikai állapot elegendő. Speciális felszerelésre ugyancsak nincs szükség, az időjárásnak megfelelő, kényelmes ruházat javasolt, zárt lábbelivel. A szükséges eszközöket (lombseprű) az Igazgatóság biztosítja. Esős időben a programot elhalasztjuk.

 

Díjazás és ellátás

Az önkéntesek díjazásban nem részesülnek. Középiskolások számára közösségi szolgálatként igazoljuk a részvételt.

 

Kapcsolat

Kutschi Péter

kutschipeter.onpi@gmail.com

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu