Kaszálási bejelentő

Bejelentési kötelezettségének az alábbi letölthető nyomtatvány kitöltésével tehet eleget

» Kaszálási bejelentő és Nyilatkozat MINTA
» Kaszálási bejelentő és nyilatkozat sablon


Segédlet a kaszálási bejelentőlap és földhasználói nyilatkozatok helyes kitöltéséhez

 A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás szabályait a 269/2007. (X.18) Kormány rendelet határozza meg. Ennek részletes ismertetését szintén megtalálja honlapunkon.

 Főszabály, hogy a Natura 2000 gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább 5 munkanappal írásban (levél, fax, email) be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Erre egyrészt azért van szükség, hogy idejében fel tudjuk venni a gazdával a kapcsolatot, amennyiben a kaszálás valamely védett fajt veszélyeztethet a tervezett időpontban (pl. földön fészkelő madarat), vagy amennyiben kívánatos, a kaszálatlanul hagyandó területet Igazgatóságunk munkatársai időben kijelölhessék. Fontos figyelembe venni, hogy a legelők tisztítókaszálása is kaszálásnak minősül, ezért ezt is be kell jelenteni.

 

Kinek kell beküldenie?

- a földterület tulajdonosának, amennyiben egyben a föld használója is, vagy

- a bérlőnek vagy egyéb jogcímen a földterület használójának

 

A kaszálás tervezett időpontja lehet egy konkrét nap pl. május 25., de időtartamot is jelölhet, pl. május 20-30. között. Ez utóbbit leginkább nagyobb gazdaságok esetében, ill. bizonytalan időjárási körülmények célszerű alkalmazni.

Lényeges, hogy amennyiben a tervezett kaszálási időponttól számított 5 napon belül valamilyen oknál fogva (betegség, munkagép meghibásodás, esős időjárás stb.) nem valósult meg a kaszálás, akkor új bejelentőt kell küldeni!

Helytelen, pontatlan időpont jelzés: pl. július 15-e után. Ebben az esetben a munkavégzés bekövetkezhet már július 16-án, de akár néhány hónap múlva is.

  

Hogyan kell kitölteni?

A honlapunkon megtalálható kaszálási bejelentőlap három részből áll:


I. Bejelentő lap:

ebben kell megadni a bejelentő adatait, MÁK által nyilvántartott ügyfél azonosítót, lakcímet, telefonos és/vagy email elérhetőségét. Továbbá a kaszálandó terület(ek)re vonatkozó, a táblázat fejlécében található adatokat. Ezen adatok közül a legfontosabb a kaszálandó terület helyrajzi száma és a kaszálás tervezett ideje, valamint a gazda telefonos elérhetősége az esetleges kapcsolatfelvétel miatt.

 

II. A Földhasználó nyilatkozata I.:

ebben a részben a gazdálkodó dátummal és aláírásával hitelesíti a bejelentésének valódiságát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy Igazgatóságunk a bejelentésben foglalt személyes adatait nyilvántartsa.

 

III. A Földhasználó nyilatkozata II.:

ezt a táblázatot abban az esetben kell kitölteni, amennyiben van olyan parcellája a gazdálkodónak, ahol nem tudja biztosítani a fenti rendeletben előírt 5 - 10 %-nyi kaszálatlan területet. Erre kizárólag akkor van lehetőség, ha a területen termőhely idegen, inváziós növényfaj fordul elő, amely a kaszálás elmaradása miatt továbbterjedhet. Fontos, hogy a táblázatban nevezzék meg az inváziós növényfajt. (A mentességet jelentő fás- és lágyszárú növényfajok listáját a rendelet melléklete tartalmazza). Az inváziós növények fajlistáját a 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza Amennyiben a gazdálkodónak nehézséget okoz a növényfajok meghatározása, Igazgatóságunkhoz fordulhat segítségért.

Abban az esetben, ha nincsenek inváziós növényfajok a területen és a gazda, tudja biztosítani az előírt kaszálatlan területet, a nyilatkozatot nem szükséges kitölteni és elküldeni!

  

FONTOS: A kaszálás bejelentő lap, a fenti kettő és opcionális harmadik részt (I.,-II.,/-III.)tartalmazva teljes és ajánljuk ennek a formátumnak a használatát. A Megyei Kormányhivatalokkal lefolytatott gazdálkodói helyszíni ellenőrzések alkalmával Igazgatóságunk kollégái magukkal viszik a hozzánk előzetesen beérkező kaszálás bejelentő lapokat, így azokat nem küldjük vissza a gazdálkodóknak. A bejelentés megtehető más formátumú nyomtatványos is, amennyiben annak adattartalma a honlapunkon közzétett kaszálás bejelentő lappal megegyező.

  

Az előzetesen Igazgatóságunkra be nem küldött, de az ellenőrzéskor a gazdálkodónál lévő, bejelentő lapot nem tudjuk elfogadni! Ilyen esetben a támogatások, pl. SAPS, NATURA 2000 is csökkentésre kerülnek a MÁK által a részbeni nem megfelelés miatt.

  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó földhasználati szabályokat akkor is be kell tartani, ha a gazdálkodó nem igényli a kompenzációs Natura 2000 kifizetéseket! Ezt az irányító hatóság a Megyei Kormányhivatalok útján kijelöléssel vagy véletlenszerűen ellenőrzi.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu