Natura 2000 gyepeken történő gazdálkodás szabályai

269/2007. (X.18) Kormány rendelet alapján

A Natura 2000 az Európai Unió ökológiai hálózata, melyhez hazánk 2004-ben csatlakozott és kijelölte a Natura 2000 területeket. A hálózat célja, hogy biztosítsa az EU területén ritka és veszélyeztetett élőhelyek, valamint növény és állatfajok fennmaradását. Vas megyében összesen 15 darab Natura 2000 terület van.


 Legeltetés szabályai:

 - A gyepterületeket legeltetéssel és kaszálással kell hasznosítani.

 - Legeltethető állatfajták: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló, bivaly.

 - Tilos a túllegeltetés: a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás    következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik, gyomosodásnak indul.

 - Tilos a gazdálkodás során a gyepfelszín maradandó károsítása (pl: nedves gyepen történt közlekedés általi károsítás).

 - Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. A tápanyagfeldúsulás gyomosodást okoz.

 

Kaszálás szabályai:

 - A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. A kaszálás során a tábla belsejétől indulva a külseje felé kell haladni. Az ilyen módon végzett kaszálást a fűben megbújó állatok sokkal nagyobb eséllyel élik túl.

 - A terület legalább 5-10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul (búvósávokat) kell hagyni. A búvósávok fontosak a kasza elől menekülő állatoknak, illetve számos rovarfaj, köztük védett lepkefaj számára a kizárólagos túlélés lehetőségét jelentik, mivel csak itt találnak a kaszálást követően táplálkozóhelyet.

 - A kaszálás tervezett időpontját legalább 5 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt Igazgatóságunknak be kell jelenteni. (Amennyiben a terület annyira gyomosodó, magas az invazív,    tájidegen fajok aránya, lehetőség van a kötelezettség alól mentesülni, vagyis a búvósávok elhagyására. Ebben az esetben azonban a nemzeti park honlapjáról letölthető nyilatkozatot kell elküldeni az Igazgatóság részére.)

 A kaszálási bejelentő és a kötelezettség alóli mentesüléshez szükséges nyilatkozat itt érhető el: 

 Egyéb, általános szabályok:

 - Tilos a belvíz elvezetése a gyepről, illetve a gyep öntözése.

 - Tilos napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés.

 - Október 31. és április 23. közötti legeltetéshez a Szombathelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának engedélye szükséges.

 - Az inváziós (pl. aranyvessző fajok, japánkeserűfű fajok, parlagfű) és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni visszaszorításukról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.

 

Amennyiben bármivel kapcsolatban kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

 

Elérhetőségünk:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

H-9941 Őriszentpéter, Városszer 57.

Tel.: +36/94 548-036

Email: onpi@onpi.hu

 

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu