A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával

GRASSLAND-HU-LIFE-IP

Összefogással a pannon gyepek élővilágáért

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 14 partnerrel együttműködve részt vállalt a pannon gyepek és a hozzájuk kapcsolódó élővilág megőrzését célul kitűző, 8 éven át tartó országos projekt megvalósításában.

A legelők és kaszálórétek nem csupán füvek alkotta zöld szőnyegek, hanem az ember és természet egymásra ható évezredes formálódása során alakult táj elválaszthatatlan részei, táplálják legelő haszonállatainkat, gyógynövényeket teremnek, védik a talajt és számtalan növény, állat, gomba és mikroorganizmus ezerszínű élőhelyei. Gondoljunk csak bele, mekkora a különbség egy focipálya egyhangú gyepszőnyege és egy tavaszi virágos rét képe között. Az iparszerű, intenzív mezőgazdaság  térnyerése, az idegenhonos fajok terjedése, a háztáji kisgazdaságok megfogyatkozása nyomán a gyepek területe drámaian csökkent: sok helyen cserjék, gyomok jelentek meg helyükön, de sajnos az eldugott, közútról nem látható helyeken a hulladéklerakás sem ritka jelenség.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ezért minden lehetséges módon igyekszik a gyepek megőrzéséért munkálkodni, kézi és gépi területkezelés, terészetvédelmi őrzés és a felnövekvő generációk szemléletformálása, környezettudatos nevelése útján is. Ezen erőfeszítések része a LIFE IP GRASSLAND-HU névre keresztelt projektbe való bekapcsolódás, melynek aktuális eseményeiről folyamatosan hírt adunk az Őrségi Nemzeti Park és a projekt facebook oldalán is.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az együttműködés keretében vállalta, hogy
- 100 hektár gyomos, leromlott állapotú, cserjésedő gyepterület természeti állapotát visszaállítja kaszálás, cserjeirtás és az idegenhonos, agresszíven terjedő magas aranyvessző visszaszorítása útján
- 300 m3, illegálisan elhelyezett hulladékot távolít el a természeti területekről
- 2021 és 2025 között évente 50 környezeti nevelési foglalkozást tart óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára

Elsőként 2019-ben elkészítettük a projektterületek állapotfelmérését, az erről készült jelentés itt tölthető le. A rendszertelenül vagy hosszú ideje elmaradt kezelések nyomán a projektterületek becserjésedett, magassások által eluralt, illetve a magas aranyvessző (Solidago gigantea) idegenhonos inváziós faj által erősen fertőzött élőhelyek, melyek közé helyenként jobb állapotú élőhelyfoltok ékelődnek. A kezelések lebonyolításának megfelelő szakmai megalapozásához, valamint a kezelés eredményének majdani értékeléséhez elengedhetetlen a tervezési területen fellelhető élőhelytípusok állapotának, kiterjedésének pontos ismerete, rögzítése. Az aktuális élőhelytérkép alapján határozható meg az egyes projektterületeken szükséges konkrét beavatkozások köre, azok eszköz- és erőforrásigénye.


A LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt az Európai Unió LIFE Programjának támogatásával valósul meg.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu