Integritás

Integritás tanácsadó

Igazgatóságunk integritás tanácsadójának neve és elérhetőségei:

Név: Dr. Jandrasits László
E-mail: integritasonpi@gmail.com
Telefon: 30/2293-593
Levelezési cím:
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
integritás tanácsadó részére
9941 Őriszentpéter, Városszer 57.


Az integritás tanácsadó feladatai, tevékenysége:
Feladatait az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (Integritás Rendelet) határozza meg.
- közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv és végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében, 
- a korrupció megelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések megtartására, közreműködik ezek végrehajtásában,
- hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást, tanácsot ad a hivatali szervezet vezetője és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben,
- gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról,
- hivatali szervezet vezetője meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Integritási bejelentések
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Integritási Szabályzata alapján az integritási bejelentés megtehető az alábbi elérhetőségeken szóban, írásban (postai úton, egyéb távközlő eszköz útján, személyesen történő átadással ill. elektronikus címen).

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság integritását sértő események kezelésének, az integritási- és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló Igazgatói Utasítás letölthető itt.

Integritással, korrupciómegelőzéssel kapcsolatos további információk: https://korrupciomegelozes.kormany.hu/

Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe: http://mkk.org.hu/node/485

Esettanulmányok elérhetősége: https://korrupciomegelozes.kormany.hu/szakmai-anyagok-es-osszefoglalok2

Integritásjelentés
Az ŐNPI korábbi évi integritásjelentései (Frissítve: 2024. április 10.) 


9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu