Lepkevédelmi jó gyakorlatok kifejlesztése és átadása Közép-Kelet-Európában

LIFE21-NAT-SK-LIFE Metamorphosis

Partnerek:
BROZ (SK) – konzorciumi vezető partner, State Nature Conservancy (SK), Slovak Academy of Sciences (SK), Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (HU), Fundatia ADEPT (RO)

Célfajok:
Az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének II. és IV. mellékletében, valamint az Európai Vörös Listán szereplő lepkefajok - Colias myrmidone, Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas aurinia, Euphydryas maturna, Eriogaster catax, Lopinga achine, Maculinea arion, M. nausithous, M. teleius, Parnassius mnemosyne, parnassius Apollo, Zerynthia polyxena

Fő célkitűzés: Jó gyakorlatok kifejlesztése és továbbadása a veszélyeztetett lepkefajok élőhelyének fejlesztésében és megőrzésében.

Időtartam: 2022.09.01 – 2029.03.31

Projekt teljes költségvetése: 5.498.521,28 EUR

Őrségi NPI költségvetése: 844.674,80 EUR

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI) által tervezett tevékenységek: Az ŐNPI működési területén a projekt négy közösségi jelentőségű nappali lepke faj(csoport) megőrzésére koncentrál: sápadt szemeslepke (Lopinga achine), díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia), hangyaboglárka fajok (Maculinea spp.). Mindegyik faj esetében élőhelyfejlesztési tevékenységeket tervezünk végezni és olyan jó gyakorlatokat kifejleszteni, amelyek átadhatóak más nemzeti park igazgatóságoknak is.

A LIFE21-NAT-SK-LIFE Metamorphosis projekt az Európai Unió LIFE Programjának támogatásával valósul meg.


9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu