Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természetvédelmi helyzetének javítása (projekt-előkészítés)

KEHOP-4.1.0-15-2022-00096. Kedvezményezett: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt segítségével az alábbi tervek kerülnek beszerzésre, amelyek a jövőbeni fejlesztéseket szolgálják. 

A Gyöngyös Hosszú-rét revitalizációjának tervezése:
A projektelem a Doroszló-rétektől délre eső területen a Gyöngyös Hosszú-réten valósul meg. A célterület természetföldrajzi értelemben a Kőszegi-hegység elválaszthatatlan részét képzi, így az egységes természetföldrajzi régió bemutatásán keresztül kaphatjuk a legteljesebb képet. A Kőszegi-hegység a Keleti-Alpok kristályos tömegének kis, mindössze 60 km²-nyi része. Északról a Gyöngyös-patak, kelet és dél felől a Vasi-dombvidék, délnyugatról a Pinka-patak, míg nyugatról a Borostyánkő-hegység határolja. A két hegységek fiatal, neogén üledék választja el egymástól. Kisebb, keleti része Vas megyébe, míg a mintegy kétharmadát kitevő nagyobb hányada az ausztriai Burgenlandba esik. A Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét/HUON20020 beruházási terület, a Kőszegi Tájvédelmi Körzet részeként védett, Különleges Természetmegőrzési Terület.

Kerca-patak rehabilitációjának tervezése:
A Kerca-patak az Őrségi Nemzeti Park területén található egyik legértékesebb kisvízfolyás. A Kercán 2007-ben már valósult meg rehabilitációs kísérlet a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság partnerségével, mint a Kerca és holtágai vagyonkezelőjével, mely műtárgyakkal vízmegosztást hozott létre a kanyargósabb, természetes meder, valamint az egyenes, művi meder között. Sajnos az elmúlt 14 évben bekövetkező általános szárazodás miatt a vízmegosztással már egyik ágba sem jut elegendő víz, amely a természetes meder feliszapolódásához, a patak különleges élővilágának veszélyeztetéséhez vezet. Emellett a vízmegosztást szolgáló műtárgyak is megrongálódtak, amely tovább csökkenti a természetes mederbe jutó vízmennyiséget.<br /> Természetvédelmi szempontból a kívánatos állapot eléréséhez 3db meglévő műtárgy átalakítása szükséges, oly módon, hogy kis- és középvizes időszakokban a természetes mederbe kerüljön a patak vizének 100%-a. Ehhez, a műtárgyak korszerűsítéséhez szükséges tervek mellett szükséges a patakmeder torkolatának átalakításának megtervezése is annak érdekében, hogy könnyebb legyen a víz útja műtárgytól a meder felé.

Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpont infrastrukturális továbbfejlesztésének tervezése:
A kőszegi Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpont hazánk egyik legnagyobb madárvédelmi központja. 1994-es megalakulása óta mindösszesen 5000 madár és 600 emlős sérült egyede került fogadásra. A 2015. évben KEOP projektben korszerűsített madárvédelmi központ az egyre növekvő bekerülése egyedszámok miatt további bővítésre szorul.
Projekt megvalósítás során az alábbi projektelemek kiviteli tervei készülnek el:
- A meglévő röpdék kiegészítéseként és ahhoz röpnyílással csatlakozó, betonalapzatra épített, nyitott, rácsos kivitelű, egymástól szendvicspanellel elválasztott repatriáló boxok (3 db).
- A meglévő röpdék mintájára, oldalt zárt paneles, felül rácsos kivitelű, 3 külön röpdéből és közlekedő folyosóból álló tenyészröpde épület.
- A meglévő röpdék mintájára készített, korláttal körbekerített, bagoly-fajok bemutatásához és repatriálásához szükséges volier.

A projekt megvalósítás tervezett időszaka: 2021. október 1. - 2023. október 31.
Teljes vissza nem térítendő támogatás: bruttó 19 504 180 Ft
Támogatás mértéke: 100%.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. • +36 94 548-036 • onpi@onpi.hu